Региональная газовая компания 

Киев

Сферы деятельности

Нефть и газ

Я хочу тут работать

Региональная газовая компания 

Регіональна Газова Компанія (РГК) спеціалізується на управлінському консалтингу в газорозподільному секторі

Українські газорозподільні компанії об'єдналися під брендом РГК для вирішення комплексних завдань, які дозволять покращити обслуговування споживачів газу, модернізувати галузь і впровадити сучасні стандарти роботи.

Ключові задачі РГК:

Системний підхід до управління компанією

Правила, регламенти, процедури засновані на міжнародному досвіді та призначені для забезпечення прозорості та ефективності управлінських і технологічних процесів, а також механізмів контролю за їхнім дотриманням. Уніфіковані організаційні структури закріплюють зони відповідальності згідно до бізнес-логіки. Автоматизація ключових бізнес-процесів забезпечує їхню найбільшу ефективність, стійкість і надійність.

Комплексне технічне переозброєння та стандартизація

Послідовна заміна фізично та морально застарілого обладнання і мереж для забезпечення безперебійного газопостачання споживачів. Використання сучасного обладнання для виявлення витоків газу з метою запобігання аварійних ситуацій і зниження обсяг втрат в газорозподільних мережах.

При цьому вимірювальні прилади та матеріали тестуються і відбираються з міркувань найкращого поєднання ціни, якості та безпеки експлуатації газового обладнання.

Надійна інфраструктура зв'язку і телеметрія

Створення сучасних комунікаційних мереж, що дозволяють забезпечити безперебійний телефонний та інтернет зв'язок всіх підрозділів газових служб поміж собою та зі споживачами. Встановлення телеметричних комплексів (дистанційне зняття та передача даних) на газорозподільні пункти (ГРП) задля своєчасного виявлення та локалізації нештатних ситуацій.

Новий рівень взаємодії з клієнтами

Створення національного контакт-центру за сучасними міжнародними стандартами з метою поліпшення обслуговування споживачів та забезпечення зворотного зв'язку щодо якості та своєчасністю надання послуг газовими службами. Розробка та планомірне впровадження стандартів роботи Центрів обслуговування споживачів «Єдине вікно».

Кваліфікований персонал для розвитку бізнесу та взаємовигідне соціальне партнерство

Поширення міжнародних практик підбору, оцінки, навчання та мотивації персоналу. Якісно новий рівень діалогу між роботодавцем і персоналом - новий Колективний договір. Еволюція систем винагороди ключового персоналу. Мінімізація ризиків у сфері управління персоналом як частина ризик-менеджменту.

 
Компания не разместила информацию об открытых вакансиях.